Verhoog de productiviteit & kwaliteit met AI: mindset & proces

Dat je dit leest, geeft al aan dat je bekend bent met de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. En er ook regelmatig gebruik van maakt, maar een extra verdiepingsslag wilt maken.

Om jou in deze groei te begeleiden, ontdek je nu het cruciale proces en de mindset om taken effectief aan AI uit te besteden. Dit zal je de de lange termijn winst geven van het gebruik van AI.

Eén van de meest gangbare manieren is een AIchatbot gebruiken in de zoekmachine of een hulpmiddel zoals ChatGPT.

Dit stelt je al in staat om taken sneller en secuurder af te ronden. Samenwerken met de AI helpt jouw efficiëntie en productiviteit naar nieuwe hoogten brengen.

Tegelijkertijd ontstaat de vraag: hoe kan je de kracht nou écht benutten?

Zoals je gemerkt hebt: Ad hoc werken, kan, maar de echte winst zit het als je het vloeiend in jouw werkproces laat terugkomen. Dat het onderdeel wordt voor de taken die jij en niet alleen als je het even denkt nodig te hebben.

De échte winst voor jou zit namelijk niet alleen in het benutten van AI-tools en -technologieën, maar ook om het creëren van een gestructureerd proces vanuit de juiste mindset.

Op deze manier kan je meer gedaan krijgen in minder tijd met een hogere kwaliteit. Ook als je slechts enkele uren per week met AI werkt.

Groei-met-AI mindset

Het begint met de juiste mindset. Wanneer je die hebt, zal je de stappen die je in het proces ziet beter begrijpen. Aangezien deze stappen vanuit dit perspectief zijn opgebouwd.

Misschien ben je een werknemer, misschien een ZZP’er of doe je iets anders. Dat maakt niet uit, want ongeacht je achtergrond geef jij nu leiding aan een bedrijf!

Dat is de beste benadering als je AI voor jou wilt laten werken.

Jouw eigen AI-werknemers

Als hoofd van al jouw AI-werknemers zet jij de lijnen uit, bewaak je het proces en voert de noodzakelijke veranderingen door.

Jij hebt de touwtjes volledig in handen!

Jouw taak is om de kracht van automatisering te benutten en te profiteren van de vele voordelen die het biedt. Je kunt een AI-tool zien als uitzonderlijke werknemer met zéér specifieke kennis en vaardigheden.

Het is jouw taak de AI-tool te leren kennen in zowel de kracht als zwaktes.

Deze kennis helpt jou bij het toewijzen van taken en welke verwachtingen je mag hebben. Hiermee kan je ook bepalen of de AI voor de desbetreffende taak het geld waard is. En of je überhaupt de AI moet aannemen of een andere route bewandelen beter is.

Jouw tijd of geld?

Het is van cruciaal te begrijpen dat de effectiviteit van de automatisering afhankelijk van de juiste taaktoewijzing.

Slechte processen wil je niet gaan versterken met AI. Zelfs al wordt het proces voor jou beter, daar zit niet de grootste winst. Je maakt iets minder slecht.

Richt je vooral op de zaken die jou nu veel tijd kosten.

Jouw tijd is veel waard en afhankelijk van wat je uitbesteed kan een taak slechts enkele centen kosten, andere meerdere euro’s. En wanneer je er structureel mee aan de slag gaat, kan het per maand om enkele tientjes of honderden euro’s gaan.

TIP: gebruik voor jezelf een uurtarief (ook al word je niet per uur betaald) om het makkelijker te maken de ‘winst’ te berekenen.

Het is ook jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de taken die je toewijst zinvol en nuttig zijn. Zie het als een projectmanager die doelgericht het werk toewijst aan z’n team om de bedrijfsgroei te bevorderen.

Het is jouw doel om een echte significante verbetering te creëren.

Als uit jouw inschatting blijkt, dat het uitbesteden jou dusdanig veel extra tijd oplevert, is dat het geld waard. Ook als het om honderden euro’s gaat. Het gaat om de waarde die jij eruit haalt.

Het idee is namelijk dat repetitieve taken voor jou minder worden. Daarnaast als je AI inzet om jouw creatieve proces te versterken, kan dit ook erg waardevol zijn.

Op deze manier verhoog jij niet alleen je eigen productiviteit, maar ook de kwaliteit waar jij betaald voor wordt.

Ontwikkel een visie

De visie ontwikkeld zich gedurende het proces. In eerst instantie heb je al een paar ideeën, maar hoe meer je met AI werkt. Hoe meer je een visie ontwikkeld wat je kunt uitbesteden en ook waar je naartoe wilt groeien.

AI is geen vervanging is voor jouw betrokkenheid, maar een aanvulling voor wat jij moet doen.

Automatisering met AI helpt jouw potentieel benutten en jouw creativiteit en expertise wordt extra versterkt.

Door taken te delegeren, geef jij jezelf de ruimte om je meer te concentreren op complexere taken, probleemoplossing en innovatie.

Om een steeds grotere groei met AI te realiseren is het essentieel om een mindset te hebben, waarbij je jezelf blijft afvragen of AI je kan helpen.

Als is het alleen, maar omdat je op zoek gaat of het kan en dan kunt beginnen met beoordelen of het ook echt van meerwaarde heeft.

Uiteindelijk gaat het erom dat AI waarde aan jou moet toevoegen, omdat daarmee gelijk jouw waarde stijgt.

Groeiproces met AI

Iedereen heeft uiteindelijk een eigen unieke groeiproces met AI en dit AI-procesmodel kan je als startpunt gebruiken. Mocht je nog aan het begin staan en houvast nodig hebben.

Het voordeel van dit AI-procesmodel is voorspelbare cyclus waarin je streeft naar het bereiken van je gewenste niveau. Je zult namelijk merken dat bij sommige taken je meer tijd nodig hebt om tot het gewenste niveau te komen dan andere.

Als je serieus met AI wilt groeien en het professioneel wilt aanpakken bij het uitbesteden van taken aan AI. En nog geen proces hebt, kan je hiermee beginnen en het naar eigen wens en inzicht optimaliseren.

5 stappenplan van uitbesteden aan AI

 1. Bepaal de taken en gewenste doelen
  • Als persoon met ervaring ken je de taken en heb je een strategie om ze te voltooien.
  • Gebruik je kennis om te bepalen of AI een taak kan uitvoeren en hoe dit moet gebeuren.
  • Definieer vooraf de gewenste uitkomsten en doelen die je wilt bereiken.
 2. Tref de voorbereidingen
  • Selecteer op basis van de taak en het gewenste doel welk type AI of meerdere AI’s nodig zijn.
  • Richt de AI zo goed mogelijk in en voer kleine tests uit.
 3. AI gaat aan de slag
  • Zet de geselecteerde AI in werking op basis van de vorige stap.
 4. Monitoring en beoordeling door jou
  • Ontvang het resultaat van de AI en beoordeel de kwaliteit van dit resultaat.
  • Evalueer of de doelen zijn bereikt en maak indien nodig aanpassingen voor de AI of in het proces.
 5. Feedback en iteratieve verbetering
  • Geef zowel jezelf als de AI feedback op basis van de prestaties en resultaten.
  • Gebruik deze feedback om het gehele proces te optimaliseren en verbeteringen aan te brengen.

Groei op groei creëren

Het mooie is dat waar je nu mee werkt de ‘ondergrens’ is. AI wordt beter de AI-tools worden beter. Dus waar je nu mee begint is de basis. Daarom is het proces ook zo belangrijk.

Door het intensief samenwerken met AI in je professionele leven zet je een eerste stap voor succes. Maar door te streven naar voortdurende optimalisatie en innovatie. Zal je blijven groeien en groei je nog harder dan wanneer je alleen wacht tot de AI beter wordt.

Dat is een extra bijvangst waar je nog harder van profiteert, omdat je al zo goed met de AI samenwerkt. Het is een vroege investering die zich steeds harder uitbetaald.

Optimalisatie speelt daarom een cruciale rol in het proces van werken met AI. Na het initiële gebruik van AI om taken uit te besteden, is het essentieel om regelmatig je prestaties en resultaten te evalueren.

Door te kijken naar de effectiviteit, efficiëntie en kwaliteit van het werk dat wordt geleverd, kun je identificeren welke gebieden verbeterd kunnen worden.

Blijf innoveren met als doel een hogere kwaliteit

De valkuil is dat bij een goed resultaat je snel tevreden bent. Je hebt het originele idee uitbesteed met een goed resultaat en bent ‘klaar’, maar door kritisch te blijven, kan je nieuwe stappen zetten.

Kritisch denken, leidt tot innovatie en dat is weer een bron voor het verhogen van de kwaliteit. Dat maakt werken met AI extra succesvol.

Door voortdurend te zoeken naar nieuwe toepassingen en mogelijkheden, kun je de grenzen verleggen en nieuwe waarde creëren.

Dit kan inhouden dat je nieuwe taken identificeert die aan AI kunnen worden uitbesteed. Of dat je AI gebruikt om je diensten of vaardigheden op nieuwe manieren aan te bieden.

Een iteratieve aanpak is daarbij essentieel. Door feedback te verzamelen, zowel van jezelf als van opdrachtgevers of klanten, kun je voortdurend verbeteringen aanbrengen en het gebruik van AI optimaliseren.

Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 • Opdracht optimaliseren: finetunen of herschrijven van de instructies voor een beter resultaat.
 • Input optimaliseren: betere dataset, extra data toevoegen, audiokwaliteit verbeteren etc.
 • Configuratie: testen van andere instellingen van de AI-tool, die je gebruikt.
 • Nieuwe oplossingen: gaandeweg ontstaan er weer nieuwe mogelijkheden die uiteindelijk een betere totaaloplossing kunnen bieden.

Werken met AI is een continu proces, waarbij flexibiliteit, creativiteit en een proactieve benadering je grootste vriend zijn.

AI is er om jouw waarde te verhogen en jouw waarde is oneindig en AI helpt je die waarde te benutten.

Samenvatting

 1. Het succesvol uitbesteden van taken aan AI vereist zowel de juiste mindset als een gestructureerd proces.
 2. Het benutten van de kracht van AI gaat niet alleen om het gebruik van tools en technologieën, maar ook om het creëren van een gestructureerd proces vanuit de juiste mindset.
 3. Het is essentieel om de kracht en zwaktes van AI-tools te begrijpen en taken op basis daarvan toe te wijzen net zoals je bij een mens zou doen.
 4. Het is belangrijk dat jij je concentreert op taken die een hoge waarde hebben en hier kan je samenwerken met AI. Terwijl je zoveel mogelijk ‘simpele’ uitbesteedt aan AI.
 5. Het ontwikkelen van een visie en het streven naar voortdurende optimalisatie en kwaliteitsslag zijn cruciaal voor groei met AI.
 6. Het proces van uitbesteden aan AI omvat vijf stappen: het bepalen van taken en doelen, voorbereidingen treffen, de AI inzetten, monitoren en beoordelen, en feedback en iteratieve verbetering.
 7. Werken met AI is een continu proces dat flexibiliteit, creativiteit en een proactieve benadering vereist om blijvend jouw waarde te verhogen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *