Goede prompts schrijven voor ChatGPT en andere chatbots

Wat is een prompt? Een prompt is een term die wordt gebruikt in de context van AI en verwijst naar elke vorm van tekst (audio etc.) waarmee je communiceert met de AI.

Het is een manier om een vraag te stellen, informatie te verstrekken of instructies te geven aan de AI, zodat deze kan reageren met een passende respons. Door de formulering van je prompt aan te passen, kun je de AI verschillende reacties laten geven.

Als AI en dus taalmodellen zoals ChatGPT zijn getraind op door mensen gemaakte teksten, zouden ze je dan niet al moeten begrijpen?

Ja en nee. Ze kunnen tot op zekere hoogte direct teruggeven wat jij wilt.

Daarnaast worden AIchatbots steeds beter in staat, te reageren zoals jij vooraf had verwacht.

Het doel van de makers is namelijk niet dat je een zogenoemde ‘prompt engineer’ wordt. Verwijzend naar het idee dat de meest ingewikkelde prompts, de beste resultaten gaven. En je veel tijd kwijt bent aan het verfijnen.

Waarom is het dan toch goed om je te verdiepen in het schrijven van goede gerichte prompts voor ChatGPT en andere AIchatbots? Er is een verschil tussen iets terugkrijgen en een respons wat nóg beter is en perfect aansluit op wat jij in je hoofd hebt!

Het schrijven van een perfecte AI-instructie (prompt) kan leiden tot:

 • Boeiende conversaties, waarbij je meer leert over een bepaald concept door de diepere inzichten uit de AI te halen die anders verborgen beleven.
 • Meer bruikbare informatie en relevante vergelijkingen die je direct kunt gebruiken voor je werk.
 • Snellere en inhoudelijk betere reacties die je productiviteit verhogen en ervoor zorgen dat je sneller je taken afrond
 • Meer inzicht vanuit andere perspectieven krijgen en beter begrip van de situatie.

Basisrecept van een goede prompt

Voor het schrijven van een goede prompt voor ChatGPT en andere AIbots begin je eerst met een sterke basis. Wanneer je die hebt, kan je andere elementen naar smaak toevoegen.

De basis is een stappenplan van 5 punten. Elk punt heeft ook een voorbeeld. Het eindresultaat is een prompt maken die een samenvatting geeft voor kunstmatige intelligentie en als inleiding kan dienen.

Uiteindelijk is dit de prompt basis:

 1. Context: Geef de nodige achtergrondinformatie of context om de taak te begrijpen.
  • Ik ben iemand zonder technische kennis over kunstmatige intelligentie en mij aan het verdiepen over de verschillende mogelijkheden.
 2. Taak: Specificeer de specifieke taak die moet worden uitgevoerd.
  • Schrijf een beknopte samenvatting van kunstmatige intelligentie en de belangrijkste concepten.
 3. Instructie: Geef duidelijke en beknopte instructies over wat er van de persoon wordt verwacht.
  • Gebruik eenvoudige taal en leg de basisprincipes van kunstmatige intelligentie uit, zoals machine learning, neurale netwerken en het vermogen van computers om te leren en taken uit te voeren.
 4. Doel: Geef aan wat het beoogde resultaat of doel is van de taak.
  • Het doel is om een heldere en begrijpelijke samenvatting te bieden van kunstmatige intelligentie aan mensen zonder technische achtergrond.
 5. Format: Specificeer het gewenste format of de structuur van de respons.
  • Schrijf een samenvatting van ongeveer 200 woorden die geschikt is voor gebruik in een presentatie of als introductie tot het onderwerp.

Context: goede achtergrond informatie

Door de manier van hoe een AI reageert, zou je deze al snel overschatten. Maar het geven van context en achtergrond informatie, kan het soort reactie dat je wil al drastisch positief beïnvloeden.

Stel je vraag is: wat is een prompt?. Je kunt dan de algemene vraag, stellen maar ook iets meer context geven hieronder zie je vier voorbeelden. De eerste is zonder context en de andere met. Zo zie je hoe de antwoorden verschillen.

De context is nu trouwens nog erg simpel, maar je ziet al duidelijke verschillen.

Voorbeeld uitklappen

Zoals je ziet zijn alle antwoorden goed. Máár voor jouw specifieke vraag of taak wil je een zo passend mogelijk antwoord. Door extra context mee te geven, krijg je al sneller wat je nodig hebt. Op een manier die het meest bij jou past.

Taak: juiste werkwoord gebruik

Een effectieve benadering bij het formuleren van een prompt is het gebruik van positieve formulering.

Door de nadruk te leggen op wat je wel wilt in plaats van wat je niet wilt, moedig je ChatGPT aan om constructief te denken en creatieve ideeën te genereren.

Wanneer de ‘niet’ te onduidelijk is, kan dit per ongeluk door de AIchatbot genegeerd worden.

Gebruik ook waar mogelijk de meest duidelijke werkwoorden. Wanneer je niet tevreden bent met een alinea die je geschreven hebt, kan je de hulp van een chatbot gebruiken. Hierbij is formulering cruciaal.

“Ik wil dat je dit anders schrijft en positiever en vloeiender maakt” is een minder effectieve formulering dan: “herschrijf dit positie en vloeiender”. Herschrijven is een effectief werkwoord en probeer dit soort type werkwoorden.

Andere nuttige woorden zijn: maak, creëer, leg uit, analyseer, vergelijk, onderbouw, los op, beoordeel en adviseer.

Instructie: duidelijke beschrijving

Dit doe je op verschillende niveaus. In eerste instantie gaat het om wat je wilt. Uitleg of bijvoorbeeld dat iets samengevat moet worden. Stel je wilt iets samenvatten, kan je en een tekst plakken en zeggen: maak een samenvatting voor me. Uiteraard krijg je er dan één.

Maar je kunt natuurlijk een stap verder gaan. Bijvoorbeeld door aan te geven dat de samenvatting een puntenlijst moet zijn. Of de 3 belangrijkste punten moet bevatten. Ook zou je het kunnen vragen om de samenvatting in een tabel met voordelen en nadelen te verwerken.

Als het formeel moet zijn kan je ook aangeven dat het in de u-vorm geschreven moet worden. Kortom je kunt zelf de kaders meegeven waarin de respons moet vallen.

Doel: geeft richting

Het omschrijven van het doel in de prompt draagt bij aan een hogere kwaliteit van de respons van de AIchatbot.

Door het doel (kort) te formuleren krijgt het een beter begrip van het gewenste resultaat dat het moet bereiken.

Het doel fungeert als ware als een richtlijn waarmee de AI kan werken en stelt het in staat om zijn gegenereerde tekst beter af te stemmen op wat jij beoogt.

Hierdoor kan het jou gerichter en relevanter de informatie presenteren, de juiste toon en stijl gebruiken en de gewenste doelstellingen van de taak behalen.

Door het doel expliciet benoemen in de prompt, wordt de kans groter dat respons aansluit op je verwachting. Daarnaast is het natuurlijk ook voor jezelf slim om zo helder mogelijk te hebben wat jij met de respons wilt.

Format: hoe wil je het hebben?

Hier is het vooral de vraag met welk format ben jij het meest gebaad? Wil je meerdere alinea’s of juist 1 alinea.

Vind je een puntenlijst fijn of heb je liever een tabel? Je zou zelfs voor een CSV-format kunnen gaan waarbij de tabel puntkomma gescheiden is.

Je zou ook het aantal woorden kunnen benoemen die je maximaal wilt. Of het wel of juist geen gebruik van emoji’s.

Let wel: het woorden tellen is niet accuraat. Dat komt omdat het systeem niet letterlijk bij zichzelf analyseert om hoeveel woorden het gaat. Maar het helpt wel om het verschil tussen 400 of 40 woorden te krijgen. De één zal een stuk uitgebreider zijn dan de ander. Je moet het vooral zien als een concept van hoe geconcentreerd jij de respons wilt.

Daarnaast kan je ook de schrijfstijl in een format gieten. Bijvoorbeeld als een cowboy of een persoon benoemen die een kenmerkende communicatie stijl heeft. Of bijvoorbeeld als een bekende schrijver, in een tijdsgeest of voor een bepaalde leeftijd.

Geavanceerde technieken

Alles wat hiervoor besproken was, helpt bij het schrijven van een goede prompt waarmee je altijd mee uit de voeten kunt.

Nu zijn er manieren om nog meer uit ChatGPT, Google’s Bard en andere AI-hulpmiddelen te halen.

Een rol geven

Het klinkt misschien maar het is een zeer beproefde methode om AI een rol te geven. Denk aan een creatieve schrijver met 25 jaar ervaring. Of stel je wilt meer leren over kunstmatige intelligentie. Zou je de prompt kunnen beginnen met: jij bent een student die altijd tienen haalt voor kunstmatige intelligentie examens.

Het toekennen van een rol aan de AI als een student die altijd tienen haalt bij kunstmatige intelligentie examens kan de respons op de prompt verbeteren. Door deze rol toe te kennen, wordt de AI neergezet als een deskundige en succesvolle student die uitblinkt in het vakgebied van kunstmatige intelligentie.

De AI zal zich ik ook daarnaar gedragen. Het klinkt misschien onnozel of gek, maar dat is hoe het werkt.

De rol van een uitmuntende student stuurt de AI in de richting om nauwkeurige, gedetailleerde en hoogwaardige antwoorden te genereren.

De komt omdat dit type AI deze rol associeert met het behalen van perfecte scores. Hierdoor zal het ook streven naar consistent geven van ‘perfecte’ antwoorden.

Woordgebruik en nuances

ChatGPT en andere taalmodellen zijn woordgevoelig. Inhakend op het vorige punt. Zie je hieronder het nuanceverschil bij het woordje ‘erg’ in de context fout en goed. Je ziet vooral bij de foute versie de eerste nogal mild is en de tweede erg fout. Dit effect krijg je ook als je benadrukt dat het bijvoorbeeld ‘creatief moet zijn’.

Voorbeeld uitklappen

Als je echter wilt dat de respons genuanceerd en een meer standaard juist antwoord geeft kan je dat ook expliciet aangeven. Door te benadrukken dat het antwoord “correct” of “nauwkeurig” moet zijn, dit verlaagt de creativiteit.

Het is essentieel om te begrijpen dat taalmodellen, zoals ChatGPT, geen ingebouwde kennis hebben.

Ze vertrouwen op de instructies die je geeft en het trainingsmateriaal om respons te genereren. Door zorgvuldig woordgebruik en duidelijke instructies te gebruiken, kun je de gewenste output beter sturen en aanpassen aan jouw specifieke doelen en vereisten.

Het bewust zijn van de nuances in het woordgebruik en de instructies kan je helpen om het gewenste resultaat te bereiken en de respons van het model effectiever te sturen.

Stap voor stap

Wanneer je wat meer complexere zaken vraagt, kan het helpen om van het “Chain of Thought” princiepe gebruik te maken.

Grote taalmodellen zoals ChatGPT worden in veel verschillende gebieden gebruikt. Doordat ze op zoveel tekst zijn getraind op zoveel vakgebieden, kunnen ze zonder de taak/prompt vooraf letterlijk gezien hebben tot een nuttig respons komen.

De techniek genaamd “Chain of Thought” (CoT) heeft zich onder andere bij het redeneren over wiskundige vraagstukken bewezen. Maar dit kan natuurlijk ook breder worden ingezet.

Wat je eigenlijk doet is de AI stimuleren om stap voor stap na te denken. Nu werkt het natuurlijk niet letterlijk zoals ons, maar net als dat de AI een rol geven over het algemeen voor betere resultaten zorgt.

Het is zo’n trucje die binnen de juiste vraagstelling werkt. En het enige wat je hoeft te doen is toe te voegen: denk stap voor stap na. Of bijvoorbeeld: doe dit stap voor stap.

Je benut hiermee nog beter de redenatie die in de AI zit.

Letterlijk het voorbeeld geven

Dit is ook een erg krachtig middel. Het kan helpen om bijvoorbeeld jouw schrijfstijl over te nemen. Want je kunt letterlijk iets wat jij geschreven hebt, een opdracht geven en aangeven dat het hier rekening mee moet houden en jouw stijl overneemt.

Ook als je bijvoorbeeld een tabel op een bepaalde manier terug wilt krijgen, kan je het voorbeeld geven. Zodat de tekst in die tabel wordt gegoten en je direct verder kunt.

Wanneer je een specifieke opzet wilt van een puntenlijst is het ook raadzaam om dit expliciet te vermelden. Een standaard puntenlijst is makkelijk, maar als bijvoorbeeld eerste zin een vraag is en daarna de uitleg moet komen.

Je kunt die stijl omschrijven, maar je hebt nog meer controle als je ook een voorbeeld geeft en aangeeft dat de puntenlijst zo moet worden.

Samenvattend

 • Het schrijven van goede prompts voor AI-chatbots is belangrijk omdat het verschil maakt tussen het krijgen van een gewoon antwoord en een beter, meer waardevol antwoord.

 • Een goede prompt bevat een sterke basis met vijf punten:

  1. Context: Geef de nodige achtergrondinformatie om de taak te begrijpen.
  2. Taak: Specificeer de specifieke taak die moet worden uitgevoerd.
  3. Instructie: Geef duidelijke en beknopte instructies.
  4. Doel: Geef aan wat het beoogde resultaat of doel is van de taak.
  5. Format: Specificeer het gewenste format of de structuur van de respons.
 • Het geven van context en achtergrondinformatie helpt AI-chatbots beter te reageren en geeft meer passende antwoorden.

 • Gebruik positieve formulering en duidelijke werkwoorden in de prompt om constructieve en creatieve reacties te stimuleren.

 • Zorg voor een duidelijke beschrijving van wat je verwacht van de AI-chatbot.

 • Het expliciet benoemen van het doel in de prompt helpt de AI-chatbot om de gewenste resultaten te begrijpen en te genereren.

 • Specificeer het gewenste format of de structuur van de respons, zoals een puntenlijst, tabel of specifiek aantal woorden.

 • Geavanceerde technieken kan jouw prompt van nog meer extra relevante informatie voorzien voor een betere respons.

  1. Zoals het geven van een rol aan de AI-chatbot, zodat het nog meer gestimuleerd wordt om op een bepaalde manier te reageren.
  2. Het bewust zijn van woordgebruik en nuances, kunnen helpen om betere resultaten te krijgen. Denk aan het uitvergroten door ‘erg’ te gebruiken of creativiteit te stimuleren door dat benoemen en feitelijkheden te benadrukken door accuraat te zijn.
  3. Gebruik het “Chain of Thought” principe om stap voor stap denken te stimuleren.
  4. Het geven van letterlijke voorbeelden kan de AI-chatbot helpen om je schrijfstijl over te nemen of de gewenste structuur te volgen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *