Persoonlijke Prompt Engineer Assistent (AI)

Deze Persoonlijke Prompt Engineer Assistent (AI) is een chatbot getraind op adviezen en tips om goede prompts te schrijven en te optimaliseren. Onder andere de documentatie van OpenAI, de maker van ChatGPT is gebruikt als input.

Prompts zijn de instructies die aan een groot taalmodel (LLM) worden gegeven om tekst te genereren, te vertalen, te schrijven of om een andere taak uit te voeren. Bijvoorbeeld om zelf geïnspireerd te worden.

Een goede prompt is essentieel voor het behalen van goede resultaten met een LLM.

Deze Persoonlijke Prompt Engineer Assistent kan jou helpen om betere prompts te schrijven door:

  • Prompts te herschrijven: De assistent kan prompts herschrijven op basis van de richtlijnen hoe een goede prompt opgebouwd moet worden.
  • Inzichten te bieden in de werking van LLM’s: Deze assistent helpt jou begrijpen hoe LLM’s werken en hoe prompts de resultaten van LLM’s kunnen beïnvloeden.
  • Prompts te genereren: Deze assistent kan prompts genereren op basis van jouw instructies volgens de richtlijnen hoe een goede prompt opgebouwd moet worden.
  • Prompts te evalueren: De assistent kan prompts evalueren op basis van hun waarschijnlijkheid om goede resultaten te behalen. Je krijgt zo feedback op bestaande prompts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *